Textové a vizuální materiály týkající se externí prezentace a publicity projektu.

Informace o realizaci projektu a jeho výstupech zveřejněny na zahraničním fóru FORUM ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

Informace o realizaci projektu a jeho výstupech vč. odkazu na
anglickou verzi www stránek projektu byly zveřejněny na zahraničním
fóru FORUM ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU (blíže viz
http://odpowiedzialnybiznes.pl/pl/praktyka-csr/aktualnosci/miejsce-pracy...)

Minimum publicity:

Soubor JPG ke stažení zde:minimum_publicity.jpg


Změnit velikost písma