Identifikace nejlepších praktických zkušeností a vytvoření funkčního partnerství

Identifikace nejlepších praktických zkušeností a vytvoření funkčního partnerství

Klíčová aktivita KA2
Výstupy:
  1. praktické vytvoření funkčního partnerství pro společný vývoj produktů, vymezení kompetencí jednotlivých partnerů, ustavení řídicího výboru projektu (CVIV)
  2. podklady pro teoretickou část výukového DVD – zahraniční zkušenosti z oblasti aplikace principů DM a DSC
  • kritická analýza zahraničních zkušeností vč. limitů přenosu DM a DSC do našich podmínek (RPIC, OU, VŠB-TU) – do 30.9.2009
  • doporučení, co převzít a proč a jak (NRZP, HKČR) – do 31.10.2009
Zodpovídá:     

CVIV (T. Sokolovský)

Zúčastní se:

NRZP (B. Miškovská), CVIV (T. Sokolovský, Z. Skopalová), HK ČR (M. Vokurka), RPIC (Z. Karásek), Equalizent, RWTÜV, OU (Z. Telnarová), VŠB – TU (D. Bauerová)

Termín: od 1. 6. 2009 do 31. 10. 2009

Změnit velikost písma