Operační program lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost

Projekt Diverzita pro OZP je vytvářen v rámci OP LZZ Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Příjemce a partneři projektu "Diverzita pro OZP" vyslovili souhlas se zveřejněním v seznamu příjemců OP LZZ.

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost je zaměřený na snižování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky na trhu práce, profesního vzdělávání, dále na začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti, zvyšování kvality veřejné správy a mezinárodní spolupráci v uvedených oblastech.

Více informací naleznete zde: http://www.esfcr.cz/07-13/oplzz

Důležité dokumenty (příručky, manuály, formuláře) naleznete zde:
http://www.esfcr.cz/07-13/oplzz/dokumenty-1

Minimum publicity:

Soubor JPG ke stažení zde:minimum_publicity.jpg

Změnit velikost písma