EUROVIA CS, a. s.

Příklady dobré praxe

EUROVIA CS, a. s.

EUROVIA CS, a. s., je lídrem na trhu dopravního stavitelství s historií v oboru sahající až do roku 1952. Zabývá se výstavbou a rekonstrukcí silnic a dálnic, mostů, sportovních staveb, rekonstrukcí historických náměstí, zemními pracemi, sanací objektů, výrobou obalovaných živičných směsí v obalovnách, má celou řadu dceřiných společností v Čechách, na Moravě i ve Slovenské republice včetně lomů. EUROVIA CS náleží do největšího stavebního koncernu na světě VINCI, jejím jediným vlastníkem je francouzská EUROVIA se sídlem v Paříži.

Ve společnosti momentálně pracuje 32 zaměstnanců náležejících mezi OZP, všichni mají tělesné postižení, 25 z nich pracuje v provozu v různých dělnických profesích jako je například strojník pracovních strojů, provozní zámečník, asfaltér, nádvorník, stavební dělník, řidič nákladních automobilů a tahačů, stavební montážník, asfaltér, železář, tesař, dlaždič, údržbář, 4 z nich jsou technickohospodářští zaměstnanci na pracovních místech v provozu jako stavbyvedoucí, vedoucí dílen, vedoucí mechanizace a dopravy, 3 působí v administrativě; někteří ve společnosti pracují déle než dvacet roků, někteří po dobu kratší než 5 roků.

Zaměstnávání OZP je zakotveno v Manifestu CEO VINCI, v roce 2007 společnost EUROVIA CS, tehdy ještě Stavby silnic a železnic, a. s., absolvovala mezi prvními zahraničními společnostmi koncernu VINCI audit diversity vedený francouzskou společností VIGEO, v říjnu 2009 pak následoval následný audit diversity interní auditorkou z úseku pro udržitelný rozvoj VINCI. Společenská odpovědnost podniku patří k firemní kultuře, a to včetně tzv. náhradního plnění, nejde však rozhodně pouze o plnění zákonné povinnosti. Uplatnění principů diversity je vědomé z pohledu strategických cílů společnosti, ale v pracovních kolektivech je vnímáno jako samozřejmá a přirozená součást pracovního života.

Zkušenosti se zaměstnáváním OZP jsou převážně kladné, tito zaměstnanci si velice váží své práce, práce jim přináší pocit sounáležitosti a seberealizace, nemají problémy převzetím odpovědnosti, zapojují se do pracovních kolektivů, neočekávají požívání nějakých výhod nebo výjimek, naopak oceňují, když k nim jejich kolegové a nadřízení přistupují shodně jako ke zcela zdravým jedincům. Samozřejmě u řady činností musí pracovní tým počítat s pomalejším pracovním tempem zaměstnanců s OZP a zcela zdraví jedinci musejí pomáhat kolegům se zdravotním znevýhodněním nebo za ně zcela převzít některé úkoly v rámci dělby práce a je nutné na to pamatovat při plánování a organizaci práce, protože práce v terénu ve stavební výrobě patří k fyzicky velmi náročným. Průměrná délka pracovní neschopnosti zaměstnanců s OZP se v podstatě neliší od průměru ostatních zaměstnanců ve společnosti.

Změnit velikost písma