Příklady dobré praxe

Příklady dobré praxe

Zde Vám předkládáme několik příkladů správné aplikace principů diverzity a Diversity Managementu v praxi firem působících v ČR:

EUROVIA CS, a. s.

Společnost působící v oblasti dopravního stavitelství

32 zaměstnanců náležejících mezi OZP

JOB-centrum Ostrava, s.r.o.

Zprostředkování krátkodobé pracovní výpomoci (temporary help)

zprostředkovává práci v průměru pro 60 OZP

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Zaměstnanci náležející do OZP vykonávají na univerzitě různé činnosti (pracovníci s akademickou hodností, administrativa, vrátní, správci objektů, šatnářky atd.)

Momentálně zde pracuje 48 zaměstnanců náležejících mezi OZP většinou s 1. a 2. stupněm postižení, 6 zaměstnanců spadá do kategorie zvlášť těžkého postižení.

IBM ČR

Více o praktickém uplatňování principů diverzity a Diversity management ve firmě IBM ČR se dozvíte zde nebo v dokumentech „Zbyněk aneb Život na kolech“ a „Diverzita po česku a zaměstnávání OZP“ v multimediálním výukovém materiálu „Diverzita pro OZP“, modul „Příklady dobré praxe“, který si můžete shlédnout zde.

McDONALD´S ČR

Více o praktickém uplatňování principů diverzity a Diversity management ve firmě McDonald´s se dozvíte zde nebo v dokumentu „Diverzita po česku a zaměstnávání OZP“ v multimediálním výukovém materiálu „Diverzita pro OZP“, modul „Příklady dobré praxe“, který si můžete shlédnout zde.

SIEMENS

Prezentace: Chráněná dílna ve výrobním závodě -způsob jak zaměstnat osoby se zdravotním postižením
autor: Ing. Jaroslav Vašíček

CENTROPOL ENERGY

Prezentace: CENTROPOL ENERGY
autor: Lukáš Pokrupa

OU Ostrava

Prezentace:DiversityManagement pro OZP z perspektivy Ostravské univerzity
autor: Zdeňka Telnarová

Několik dalších příkladů zaměstnávání osob se zdravotním postižením ve firmách působících v ČR

Změnit velikost písma