Pilotní kurz lektorů diverzity

Pilotní kurz lektorů diverzity

Ve dnech 28. 3. - 31. 3. 2011 proběhl v Ostravě v sídle partnera projektu RPIC VIP s.r.o. Pilotní kurz lektorů diverzity. V jeho rámci bylo proškoleno 19 účastníků. Struktura účastníků byla různorodá a je zárukou, že informace o problematice diverzity proniknou mezi široké spektrum zaměstnavatelů a ostatních subjektů působících na trhu práce v ČR.

Program Pilotního kurzu lektorů diverzity

Ke stažení:Časový harmonogram workshopu

Informace o průběhu akce

Kurz lektorů diverzity absolvovalo 19 účastníků, 18 z nich složilo závěrečné zkoušky formou samostatné přípravy vlastní prezentace na dané téma a získalo statut certifikovaného lektora diverzity.

Seznam certifikovaných lektorů vč. kontaktů

Pokud bude někdo mít zájem uspořádat ve své organizaci nebo firmě školení o diverzitě nebo Diversity Management, může tyto lektory oslovit.
Ke stažení zde

Prezentace z pilotního kurzu lektorů diverzity

Prezentace ke stažení zde.

Fotogalerie

Workshop pro studenty Ekonomické fakulty

Dne 21. 4. 2011 proběhl u partnera VŠB-TU workshop pro studenty Ekonomické fakulty na téma „Problematika zaměstnávání osob se sluchovým postižením“. Během workshopu byly studentům předány informace o projektu, byly rozdány projektové materiály vč. finálního multimediálního DVD-ROM „Diverzita pro OZP“.

Harmonogram a obsah workshopu

Ke stažení:Časový harmonogram workshopu

Prezentace workshopu

Prezentace ke stažení zde.

Workshop 19.9.2011 Praha

19.9.2011 proběhl workshop pořádaný Národní radou osob se zdravotním postižením ČR v Praze (SČMVD, Václavské nám. 21, Praha), za účasti 45 osob z řad organizací sdružujících OZP a zaměstnavatelů na chráněném trhu práce (zaměstnávajících více než 50%  OZP).

Pozvánka, program, prezentace, zpráva z workshopu

 

Workshop 22.9.2011 Praha

22.9.2011 se uskutečnil workshop pořádaný Hospodářskou komorou České republiky (HKČR, Freyova 27/82, Praha), kterého zúčastnilo 66 osob z řad zaměstnavatelů na volném trhu práce.

Ke stažení: Pozvánka, program, zpráva z workshopu, fotogalerie

 

Workshop 22.9.2011 Ostrava

22.9.2011 se konal workshop v Ostravě pořádaný společnosti RPIC-ViP s.r.o. (RPIC-ViP, Výstavní 8, Ostrava). 17 účastníků bylo z řad odborových a zaměstnaneckých organizací, personálních agentur veřejného sektoru a médií.

Ke stažení: Pozvánka, program, hodnocení, fotogalerie

 

Workshop 4.10.2011 Ostrava

4.10.2011 proběhl workshop pořádaný Ostravskou univerzitou Pedagogickou fakutou (Mlýnská ul., Ostrava), kterého se zúčastnili studenti Ostravské univerzity.

Ke stažení: Pozvánka, program, hodnocení, prezentace, fotogalerie

 

Workshop 17.10.2001 Jihlava

17.10.2001 se uskutečnil workshop pořádaný Okresní hospodářskou komorou Jihlava (Hotel Colorado Grand, Šiklův Mlýn, Zvole nad Pernštejnem). Účastníky školení o Diverzitě pro OZP byli ředitelé středních škol a jejich zástupci z Kraje Vysočina (celkem 19 účastníků).

Ke stažení: Pozvánka, program, prezentace, hodnocení, fotogalerie

 

Workshop 25.10.2011 Ostrava

25.10.2011 se konal v Centru Pyramida workshop pořádaný Ostravskopu univerzitou (Bráfova 3, Ostrava), kterého se zúčastnilo 26 studentů.

Ke stažení: Pozvánka, program, prezentace, hodnocení, fotogalerie

 

Workshop 27.10.2011 Hradec Králové

27.10.2011 proběhl workshop pořádaný Krajskou hospodářskou komorou Královehradeckého kraje (Škroupova 957, Hradec Králové), za účasti 21 osob jak z otevřeného, tak z chráněného trhu práce. 

Ke stažení: Pozvánka, program, prezentace, zpráva, fotogalerie

 

Změnit velikost písma